Konsultacje torakochirurgiczne - Zawiadomienie o wyborze

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 13/2018)

   

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie:

 

konsultacji torakochirurgicznych w siedzibie Zamawiającego

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Fałata 4A/4

43-360 Bystra

 

Wilkowice, dnia 4.12.2018 r.