konsultacje onkologiczne - Zawiadomienie o wyborze

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 14/2018)

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy  ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie:

 

konsultacji onkologicznych w siedzibie Zamawiającego

 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Brigida Brudny-Borowska

Rudzica 505 Rudzica

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Adrianna Gęga Czarnota

Pola Lisickich 46

34-300 Żywiec

 

 

 

Wilkowice, dnia 4.12.2018 r.