Zawiadomienie o wyborze - niszczarki

Wilkowice, dnia 10.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dostawa niszczarek o stopniu bezpieczeństwa P-4


Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

Biuro Plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19,
40-601 Katowice


Wybrana oferta była najkorzystniejsza cenowo.