Ogłoszenie o odwołaniu konkursu na badania i konsultacje

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 11/2018)

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 informuje, że na podstawie ust. 2 Części XVIII unieważnia konkurs dla Pakietu nr 1, Pakietu nr 7.