Rotrzygnięcie konkursu - opieka nocna


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 12/2018)

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania:

 

świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 13.12.2018r.