Konkurs badania i konsulatacje - Zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 11/2018)

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania:

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

 

 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

ul. J. Fałata 2

43-360 Bystra

(Pakiet nr 4, Pakiet nr 8)

 

Beskidzkie Centrum Onkologii

- Szpital Miejski im. Jana Pawła II

w Bielsku-Białej

ul. Wyzwolenia 18

43-300 Bielsko-Biała

(Pakiet nr 2, Pakiet nr 3, Pakiet nr 6, Pakiet nr 8, Pakiet nr 9, Pakiet nr 10)

 

Specjalistyczny Psychiatryczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Olszówka 102

43-309 Bielsko-Biała

(Pakiet nr 5)