Ogłoszenie o wyborze - dyżury kardiologiczne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 15/2018)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania:


dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

                                                        - 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00

lub

- 12 godzinne  od 19:00 do 7:00

- 24 godzinne od 7:00 do 7:00 tylko w Izbie Przyjęć.


W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożona przez:

 

1.    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Krzysztof Zuziak, ul. Żubrów 7, 43-300 Bielsko-Biała,

2.      Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Bartosz Magnuszewski, 34-370 Rajcza 321E,

3.      SD Sebastian Dominiak, ul. Kukułcza 15, 43-374 Buczkowice,

4.      Dawid Kudliński, Indywidualna Praktyka Lekarska, Osiedle 700-lecia 19/15, 32-650 Kęty.

 

 

Wilkowice, dnia 21.12.2018 r.