Zawiadomienie o wyborze - odpady niebezpieczne

Wilkowice, dnia 21.12.2018 r.


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

Wybrana oferta była najkorzystniejsza cenowo.