konkurs badania laboratoryjne II - odwołanie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 17/2018)

 

  

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania:

 

diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej II

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na postawie ust. 4 XII  SKWO odwołuje konkurs bez podawania przyczyny.