Zawiadomienie o wyborze - dyżury neurologiczne

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 1/2019)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej

i Izbie Przyjęć zgodnie z zasadami określonymi w Szpitalu

- zwykłe dyżury od godz. 15:00 do 7:00,

- świąteczne dyżury od 7:00 do 7:00.

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. med. Joanna Rusin

Specjalista Neurolog

ul. Piramowicza 8/6

44-100 Gliwice

 

Wilkowice, dnia 5.02.2019 r.