Zawiadomienie o wyborze - świadczenie usług pielegniarskie


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 2/2019)


  

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul.  Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190.)

 

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych zgodnie z zasadami określonymi w Szpitalu

- w ciągu dnia od godz. 7:00 do 19:00,

- w ciągu nocy od godz. 19:00 do 7:00. 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ PIELĘGNIARSKĄ

Izabela Wereszka-Hamerska

ul. Miodowa 6

Stara Wieś, 43-330 Wilamowice

 

 Wilkowice, dnia 15.02.2019 r.