Konkurs świadczenie zdrowotne w zakresie neurologii - zmiana terminu składania ofert

 

fOGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - KONKURS OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2019)

 

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii.

 

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 informuje, że na podstawie ust. 4 Rozdziału XII SWKO przedłuża termin składania ofert z dnia 18.03.2019 r. (godz. 9:30) na 22.03.2019 r. (godz. 9:30).

 

 

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na

22.03.2019 godz. 9:45.

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 15.03.2019 r.