Konkurs świadczenie zdrowotne w zakresie neurologii - zmiana terminu składania ofert II

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - KONKURS OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2019)

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii.


 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 informuje, że na podstawie ust. 4 Rozdziału XII SWKO przedłuża termin składania ofert z dnia 22.03.2019 r. (godz. 9:30) na 29.03.2019 r. (godz. 9:30).


 

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na 29.03.2019 godz. 9:45.

 

Wilkowice, dnia 20.03.2019 r.