Oferta sprzedaży: BRONCHOSKOP

Posiadamy do odsprzedaży następujący sprzęt ;

 

Przedmiot : BRONCHOSKOP Video BF-1T180

 

miejsce składania ofert: Dział Obsługi Technicznej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicch-Bystrej.

email: aleksandra.handzlik@szpital-kolejowy.com

osoba do kontaktu :  Handzlik Aleksandra  tel. 511-081-248

forma składania ofert : na załączonym formularzu

termin składania ofert : 15.04.2019 r.

cena : najwyższa ze złożonych ofert

 

Orzeczenie techniczne:

BRONCHOSKOP  Video BF-1T180

producent : OLYMPUS

rok  produkcji :  2011

czas eksploatacji : 6 lat

Na  podstawie  orzeczenia  technicznego wystawionego przez firmę „Naprawa sprzętu medycznego Stanisław Gawlik” o stanie  technicznym sprzętu  przeznaczonego do zbycia, ustalono :

1. Stan techniczny : uszkodzony układ  optyczny, uszkodzenia mechaniczne.

2. Wnioski i zalecenie: ze względu na nieopłacalność naprawy – wysoki koszt, urządzenie należy wycofać z użytkowania.

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia sprzętu w dni robocze do godz. 14:00.