Oferta sprzedaży: GASTROSKOP

Posiadamy do odsprzedaży następujący sprzęt :

 

Przedmiot :GIF-Q165 GASTROSKOP VIDEO

 

miejsce składania ofert: Dział Obsługi Technicznej SPZOZ Szpitala Kolejowego    

 w Wilkowicach-Bystrej.

email: aleksandra.handzlik@szpital-kolejowy.com

osoba do kontaktu :   Handzlik Aleksandra  tel.  511-081-248

forma składania ofert : na załączonym formularzu

termin składania ofert : 15.04.2019

cena : najwyższa ze złożonych ofert

 

Orzeczenie techniczne:

GIF-Q165 GASTROSKOP VIDEO

rok produkcji  : 2009

czas eksploatacji : 8 lat

 

 Na podstawie orzeczenia technicznego wystawionego przez firmę „Naprawa sprzętu

 elektronicznego i aparatury medycznej Stanisław Gawlik” o stanie  technicznym sprzętu

 przeznaczonego do zbycia, ustalono :

1. Stan techniczny : uszkodzony wzmacniacz,  monitor i  zasilacz .

2.Wnioski i zalecenie: ze względu na nieopłacalność naprawy- wysoki koszt, urządzenie

 należy wycofać z użytkowania.

 

  Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia sprzętu  w dni robocze do godz 14:00.