Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii (Postępowanie ZP – 4240 – 3/2019) - UNIEWAŻNIENIE

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE NEUROLOGII

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2019)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XVIII ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 

 

 

Wilkowice, dnia 1.04.2019 r.