Konkurs (Postępowanie ZP – 4240 – 4/2019) - Świadczenie zdrowotne w zakresie neurologii - zmiana terminu

fOGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - KONKURS OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 4/2019)

 

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii.

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 informuje, że na podstawie ust. 4 Rozdziału XII SWKO przedłuża termin składania ofert z dnia 8.04.2019 r. (godz. 9:30) na 12.04.2019 r. (godz. 9:30).


Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na 12.04.2019 godz. 9:45.

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 5.04.2019 r.