Postępowanie ZP – 4240 – 5/2019 - Ogłoszenie o unieważnieniu - Dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej i Izbie Przyjęć

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 5/2019)

 

 


 

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XVIII ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 


 

 

Wilkowice, dnia 15.04.2019 r.