Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kawiarnię

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ
(Postępowanie AP – 221 – 2/2013)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kawiarnię W wyniku postępowania konkursowego została wybrana, jako najkorzystniejsza, oferta złożona przez:

 

PETRA POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 44
43-300 Bielsko-Biała

 

 Wilkowice, dnia 24.06.2013 r.

   

 

Dyrektor Szpitala
Andrzej Piekarz