Konsultacje psychiatryczne - zawiadomienie o wyborze


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 14/2019)

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w siedzibie Zamawiającego


SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychiatrycznych w siedzibie Zamawiającego

 W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Urszula Papaj

43-391 Mazańcowice 916

 

  

Wilkowice, dnia 13.11.2019 r.