Zawiadomienie o wyborze - usługi pralnicze

Wilkowice, dnia 3.12.2019 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

świadczenie usług pralniczych

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

 

 

PP UNIPRAL Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 18A

43-300 Bielsko-Biała