Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

Wilkowice, dnia 4.12.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1983) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  Łukasz Wierzbowski  (33) 812 20 28 wew. 171

tel.  (33) 812 20 20 w. 130 , e-mail: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com fax (33) 812 30 98

 

Do pobrania materiały ofertowe :20191204uslinform.zip

 

Wilkowice, dnia 04.12.2019 r.