Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa kserokopiarki A3 i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych

 

Wilkowice,  4.12.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę kserokopiarki A3 i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych.

 

 

 

 Do pobrania materiały ofertowe :20191204ksero.zip

 

Wilkowice, dnia 04.12.2019 r.