Rozstrzygnięcie konkursu na opiekę nocną i świąteczną opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 15/2019)

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania:

 

świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 6.12.2019 r.