Dyżury lekarskie w Oddziale Wewnętrznym - Rozstrzygnięcie konkursu


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 16/2019)


 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć

  

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Specjalistyczną Praktyką Lekarską Jacek Tomaszek

ul. Kazimierza Wielkiego 15/2

44-100 Gliwice

 

 Wilkowice, dnia 16.12.2019 r.