Zawiadomienie o wyborze - kserokopiarki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Pakiet nr 1: Kserokopiarka A3

MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Wodzisławska 55

44-200 Rybnik

 

Pakiet nr 2: Urządzenia wielofunkcyjne laserowe (4 szt.) – Zamawiający unieważnia postępowanie dla Pakietu nr 2.

`          

 Wilkowice, 19.12.2019 r.