Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 24 000 kg rocznie

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOREST”

Sylwia Żak

ul. Armii Krajowej 31/9

43-100 Tychy

 

Zestawienie ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOREST”

Sylwia Żak

ul. Armii Krajowej 31/9

43-100 Tychy

     100

2

REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41

42-350 Dąbrowa Górnicza

       88,35