Zawiadomienie o unieważnieniu - odpady komunalne

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wywóz odpadów komunalnych ze SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach -  Bystrej

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie (brak ofert).

 

 

 

 

 

Wilkowice, 27.12.2019 r.