Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dzierżawa parkingów.

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na usługi parkingowe, została wybrana oferta złożona przez:

Firmę Usługową ,,GALI” Maciej Galica
ul. Willowa 5a 43-300 Bielsko-BiałaWilkowice, dnia 15.01.2020r.