Dzierżawa parkingów - zawiadomienie o wyborze

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na usługi parkingowe, została wybrana oferta złożona przez:

 

Firmę Usługową ,,GALI” Maciej Galica

ul. Willowa 5a 43-300 Bielsko-Biała

 

Wilkowice, dnia 15.01.2020r.

 

                                                                                                                                              Zatwierdzam

 

Dyrektor SP ZOZ
Szpitala Kolejowego
w Wilkowicach-Bystrej
mgr Bożena Capek