Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Rehabilitacji logopedycznej

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie AP – 4240 – 3/2013)

  

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji logopedycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożone przez:

  

Gabinet Logopedyczny „MOWA” Iwona Balska

ul.  Dygasińskiego  17,  43-300   Bielsko – Biała

  

Wilkowice, dnia 22.08.2013r.

 

Dyrektor Szpitala
Andrzej Piekarz