ZP – 4240 – 1/2020 - dyżury kardiologiczne - Zawiadomienie o unieważnieniu

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,

(Postępowanie ZP – 4240 – 1/2020)

 

 

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 6.02.2020 r.