Zapytanie ofertowe - inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Wilkowice, dnia  7.02.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, elektryczna, sanitarna).

 

 

1.             opis przedmiotu zamówienia: usługa inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, elektryczna, sanitarna) do zadań:

a)      Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” (branża drogowa, elektryczna, sanitarna),

b)      Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala  Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – schody terenowe” (branża elektryczna, sanitarna),

c)      Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala  Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap II” (branża elektryczna, sanitarna),

d)     Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciw pożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala  Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” (branża elektryczna).

 

1)       Przedmiot zamówienia został podzielony na części (Pakiety):

  1. usługa inspektora nadzoru – branża drogowa – Pakiet nr 1,
  2. usługa inspektora nadzoru – branża elektryczna – Pakiet nr 2,
  3. usługa inspektora nadzoru – branża sanitarna  – Pakiet nr 3.

- Wykonawca może złożyć ofertę na każdy pakiet.

2.             miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej do dnia 21.02.2020r. do godz. 9:00.

Do pobrania:200207inspNadz.zip