Dyżury kardiologiczne - zawiadomienie o wyborze

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 2/2020)

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

                                                        - 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00

 

 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Specjalistyczną Praktyką Lekarską Jacek Tomaszek

ul. Kazimierza Wielkiego 15/2

44-100 Gliwice

 

Indywidualna Praktykę Lekarską

Artur Sufryd

ul. Kukułek 3a/1

43-300 Bielsko-Biała

 

Praktykę Lekarską Jakub Grygierzec

ul. Borowików 49

43-300 Bielsko-Biała  

 

 

 

Wilkowice, dnia 21.02.2020 r.