Ogłoszenie wyników przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania - RTG

 

 

Ogłoszenie wyników przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie pkt 24 SWP unieważnia przetarg pisemny nieograniczony na zbycie Aparatu RTG Merkury 332 rok produkcji 2000 nr seryjny 000082153, z powodu braku ofert.

 

Wilkowice, dnia 05.03.2020r.

                                                                                                                                            Zatwierdzam

Dyrektor SP ZOZ
Szpitala Kolejowego
w Wilkowicach-Bystrej
mgr Bożena Capek