Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie wniosku o dofinansowanie

Wilkowice, dnia 16.03.2020 r.

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

        

          Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  wniosku o dofinansowanie (wraz
z  załącznikami) w ramach Konkursu RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20  w ramach
Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się
do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania.

 

Załaczniki:   20200316_Ogloszenie