Konkurs badania mikrobiologiczne - MODYFIKACJA TREŚCI SCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT

Dotyczy postępowania nr ZP-4240-3/2020 na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Wilkowice, dnia 18.03.2020 r.
MODYFIKACJA TREŚCI
SCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT


 Działając na podstawie IX ust. 3 SWKO Szpital zawiadamia o modyfikacji treści SWKO:


I.    W III. – Informacje o dokumentach, które są zobowiązani dostarczyć Oferenci – wykreśla ust. 11, 12 i 13, tj:

„11.    Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie z ZUS), że nie zalegają w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
12.    Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie z Urzędu Skarbowego), że nie zalegają w płaceniu podatków.
13.    Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego), że oferenci lub aktualni członkowie władz podmiotu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.”Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.