OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT - badania mikrobiologiczne

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Postępowanie nr ZP – 4240 – 3/2020)

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Szpital Pediatryczny

ul. Sobieskiego 83

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 26.03.2020 r.