Zapytanie ofertowe - transport sanitarny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS)

na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Na podstawie art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

I. UWAGI WSTĘPNE

 

  1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z:

l  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8;

l  Ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (jedn. tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)

  1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ,Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU

 

przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego  na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej:

 

l  transport karetką – zespół specjalistyczny – około 60 wyjazdów karetki w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie- 127 km, 3,13 godzin pracy zespołu),

l  transport karetką - zespół podstawowy – około 220 wyjazdów karetki w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie 601,6 km, 20,6 godzin pracy zespołu),

l  transport materiału do badań, krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą – około 30 wyjazdów w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie – 64,8 km, 1,6 - godzin pracy).

Załaczniki:200326trSanit.zip