Zawiadomienie o wyborze opracowanie wniosku o dofinansowanie RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

opracowanie (wraz z załącznikami) wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnej dokumentacji w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20  w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

CKSP Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00-052 Warszawa

 

 

Zestawienie ofert

Wykonawca

Wynagrodzenie - % dotacji

CKSP Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00-052 Warszawa

2%

DMW Projekt Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29 40-085 Katowice

2,35

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn

3,9 %

Grupa Gomułka – Eurodukacja Sp. z o.o. ul. Matejki Jana 4 40-077 Katowice

5%

 

 

 

 

 

 

 

Wilkowice, 31.03.2020 r.

 

 

 

 

Protokół

opracowanie (wraz z załącznikami) wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnej dokumentacji w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20  w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

 

Zestawienie ofert

Wykonawca

Wynagrodzenie - % dotacji

CKSP Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00-052 Warszawa

2%

DMW Projekt Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29 40-085 Katowice

2,35

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn

3,9 %

Grupa Gomułka – Eurodukacja Sp. z o.o. ul. Matejki Jana 4 40-077 Katowice

5%

 

 

Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej cenowo::

 

 

CKSP Sp. z o.o.