Konkurs - dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć

Wilkowice16.04.2020

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 z późn. zm.)
Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:
- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00
- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,


Szczegóły w załącznikach do pobrania.

 

 

Załaczniki:   20200416_Ogloszenie