OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż RTG w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

OGŁOSZENIE

           o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych wycofanych z użytkowania
w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

Sprzedający:
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
adres: 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
e-mail: renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

Przedmiot sprzedaży:

      • Aparat RTG Merkury 332 rok produkcji  2000 o nr seryjny  000082153  za cenę
        wywoławczą  12 300,00 zł.
      Zgodnie z Art.113 ust.1 ustawy o VAT, Szpital korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Oględziny:
Ze stanem technicznym w/w sprzętu można zapoznać się w siedzibie Szpitala po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Nadzoru nad Sprzętem Medycznym  pod numerem 33 812 -20 -20 w. w godz. 9.00 -13.00 lub pocztą elektroniczną renata.wiesner@szpital-kolejowy.com

Składanie i otwarcie ofert:

Oferty można składać do dnia 15.05.2020r. do godz. 9.00  w zaklejonej kopercie w sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej przy ul. Żywieckiej 19.

Szczegóły w załącznikach do pobrania

Załaczniki:   20200429