OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 4/2020)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:
dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00
- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00

(Postępowanie ZP – 4240 – 4/2020)

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.
 


Wilkowice, dnia 30.04.2020 r.