Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Wilkowice, dnia 26.05.2020r.      Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w porozumieniu  z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs  i zaprasza do składania ofert na stanowisko

 

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK.

 


        Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 393 ze zm.) wraz z oświadczeniem o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1) oraz podpisaną i opatrzoną datą klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),
       

 

   Szczegóły w załączniku do pobrania:   20200526