Rozstrzygnięcie konkursu ZP-4240-5/2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 5/2020)

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 5/2020)


SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: 

dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez: 

Specjalistyczną Praktyką Lekarską Jacek Tomaszek

ul. Kazimierza Wielkiego 15/2

44-100 Gliwice

 

Gabinet Lekarski Neurologiczny

Bożena Rauer

ul. Szpaków 22

43-300 Bielsko-Biała

 

Wilkowice, dnia 26.05.2020 r.