Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Postępowanie AP – 4240 – 7/2013)


SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: „badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych”.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta, złożona dla wszystkich pakietów, przez:

Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko - Biała

 

Wilkowice, dnia 04.12.2013r.

 

Dyrektor Szpitala
Andrzej Piekarz