Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2000): mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file in /home/szpital-kolejowy/ftp/szpital/admin/database.php on line 9
Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Postępowanie AP – 4240 – 7/2013)


SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: „badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych”.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta, złożona dla wszystkich pakietów, przez:

Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
Al. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko - Biała

 

Wilkowice, dnia 04.12.2013r.

 

Dyrektor Szpitala
Andrzej Piekarz