Zatrudnimy lekarza kierującego oddziałem neurologicznym i jego zastępcę

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni od zaraz, w ramach umowy o pracę:

§  Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym

oraz

§  Zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym.

 

Warunki płacowe do negocjacji.

 

Szpital posiada wolne miejsca specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych, pulmonologii oraz kardiologii.

 

Informacja:

telefon: 33/8122020 w 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz,

e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com