Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę środków czystości.

 

Wilkowice, dnia  18.09.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków czystości.

 

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla potrzeb SPZOZ Szpitala   Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2.

 

 

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

 Załaczniki:   20200915_1

 

  Wilkowice, dnia 25.09.2019r.

 Uwaga:

 

Zmienia termin składania na 1.10.2020 r. godz. 10:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w postaci skanu podpisanej oferty za pomocą wiadomości email na adres: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com pod warunkiem dostarczenia oferty w wersji papierowej do trzech dni od dnia złożenia oferty za pomocą wiadomości email.

 

 Zapytania i odpowiedzi na nie - w załączniku do pobrania:

 Załaczniki:   OdpowiedziNaPytania