Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Mobilne centrum higieny

 Wilkowice, dnia 18.09.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

        Na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (Aparat do suchej dezynfekcji typu Micro-nebulizer 99 MBV – 1 szt.)
 

        Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (Mobilne centrum higieny – 5 szt.)

 

 

 

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

 Załaczniki:   20200915_6

  

 Wilkowice, dnia 24.09.2019r.

Termin składania ofert zmieniony na 30.09.2020 r. godz. 10.00