Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Transport sanitarny

 

Wilkowice, 21mj.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego– transport karetką (zespół specjalistyczny)

 

 Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

w Katowicach

ul. Powstańców 52

40-024 Katowice